Vendelier 6
3905 PA Veenendaal
Koopprijs: € 1.175.000,- v.o.n.
0318 582 285

Omschrijving

Hoogwaardig nieuwbouw kantoorpand kopen nabij de op- en afritten van de Rijksweg A12?

Het te realiseren kantoor, ter grootte van circa 972 m² BVO verdeeld over de begane grond en eerste verdieping, heeft een luxe uitstraling en veel daglichttoetreding. Op eigen terrein zijn 19 parkeerplaatsen aanwezig!

Het nog te realiseren kantoorgebouw bevindt zich op het enige kantorenpark van Veenendaal, genaamd ‘De Vendel’. Dit kantorenpark is uitstekend bereikbaar met eigen vervoer. Een van de drukste en belangrijkste verkeersaders in Nederland, de rijksweg A12 (Den Haag-Utrecht-Arnhem), is door de directe nabijheid van de op- en afritten binnen zeer korte tijd te bereiken. Met het openbaar vervoer is het kantorenpark eveneens goed bereikbaar. Veenendaal heeft drie NS-stations, waardoor een goede regionale verbinding en derhalve snelle reismogelijkheden naar Arnhem en Utrecht mogelijk zijn.

Vloeroppervlakte
De totale vloeroppervlakte bedraagt circa 972 m² BVO verdeeld over de begane grond en eerste verdieping.

Parkeren
Er bevinden zich 19 parkeerplaatsen op eigen terrein.

Technische omschrijving
Het gebouw wordt in hoofdlijnen als volgt gebouwd/afgewerkt.

Bestratingen
Buiten de gebouwen en binnen de erfgrens wordt de binnenstraat verhard met een bestrating van betonklinkers (H-profiel). Patroon, kleur (zwart) en indeling volgens het nader vast te stellen bestratingsplan. De bestrating wordt opgesloten met troittoir-, inrit- en opsluitbanden.

Het gehele terrein binnen de erfgrens wordt v.v. straatkolken van voldoende capaciteit. De groenvoorziening zal worden aangelegd in overleg met de architect.

Betonwerk
De begane grondvloer wordt uitgevoerd als een in het werk gestorte gewapende betonvloer met een nuttige belasting van 1.500 kg/m². De begane grondvloer wordt monoliet afgewerkt.

De verdiepingsvloer wordt uitgevoerd als prefab-kanaalplaatvloer met een nuttige belasting van 250 kg/m². De verdiepingsvloer wordt afgewerkt met een cementdekvloer. De onderzijde van de vloer is onafgewerkt. In de verdiepingsvloer wordt een sparing aangebracht t.b.v. het trapgat.

Binnenwerk
De scheidingswand van het kantoor wordt uitgevoerd in cellenbeton.
Indien er op plattegronden binnenwanden en -deuren vermeld staan, zijn deze indicatief. Het pand wordt in casco staat opgeleverd, zodat een dergelijke afbouw voor rekening koper is.

Gevelbekleding
De buitengevels worden uitgevoerd met 2 verschillende systemen, opgebouwd uit:
. Metselwerk met terug liggende voeg, kleur volgens tekening architect.
. Beplating volgens tekening en detaillering architect.

De gevelmaterialen alsmede de zetwerken rondom de kozijnen en langs de gevelbekleding worden uitgevoerd in de kleur volgens opgave architect.

De beplating zal worden uitgevoerd in sandwichpanelen. De isolatiewaarde is m.u.v. beglazing minimaal 4,5 m² K/W.

Buitengevelkozijnen, ramen en deuren
Alle buitengevelkozijnen, ramen en deuren worden uitgevoerd als gepoedercoate aluminium profielen in de kleur volgens opgave architect.

De draairichting van de deuren is op de plattegrond aangegeven. De toegangsdeuren op de begane grond worden uitgevoerd met RVS deurduwers over de volle hoogte van de deuren. Binnenzijde is met een kruk bediend. Aan de binnenzijde deuren wordt een knopcilinder toegepast, buitenzijde is te openen via sleutel.

Ventilatie geschiedt d.m.v. aluminium ventilatieroosters in de gevelkozijnen. Gemoffeld in kleur en met aanwezige, draaiende delen in de kozijnen, volgens tekening architect.

Sectionaldeur is geïsoleerd en elektrisch bedienbaar (niet aangesloten). In kleur gespoten en v.v. een schuifgrendel en rubber aanslagprofielen.

Beglazing
Toepassing isolerende, dubbele beglazing (HR++) in de glasopeningen van de gevelkozijnen, met een U-waarde van minimaal 1,1 W/m² K volgens EPC berekening. Waar nodig wordt veiligheidsglas aangebracht.

Trappen
Toepassing stalen trap met houten treden in kantoor. Op de trapbomen wordt een hek geplaatst. Balustrades verdiepingsvloer niet toegepast i.v.m. later door koper zelf te plaatsen scheidingswanden.

Dakbedekking
Dak wordt uitgevoerd met geïsoleerde sandwichpanelen waar een laag kunststof dakbedekking op wordt aangebracht. Isolatiewaarde minimaal 6,0 m² K/W, m.u.v. de optionele dakramen.

Afschot dak wordt verwerkt in de staalconstructie.

Dak wordt v.v. nodige noodoverlopen. Bij extreme weersomstandigheden en verstopping wordt water buiten het dak geloosd.

Ter plaatse van metselwerk wordt de dakrand v.v. betonnen afdekker. Ter plaatse van beplating wordt dakrand v.v. zetwerk.

Loodgieterswerk
Hemelwaterafvoeren binnenin het gebouw gebracht middels Pluvia systeem of pvc afvoersystemen.
In de begane grondvloer is gerekend op 2 aansluitpunten voor een toilet, bovenop afgedopt. Vuilwaterriolering wordt aangesloten op het riool. Aansluitkosten riool voor rekening van koper.

Waterleiding
Waterleiding wordt aangelegd tot in de meterkast. Aansluitkosten en plaatsing van een meter voor wateraansluiting zijn voor rekening koper.

Elektrische installatie
Elektra wordt aangelegd tot in de meterkast en afgezekerd op 3 x 25A. Aansluitkosten en plaatsing van een meter voor elektra-aansluiting zijn voor rekening koper.

Verwarming
Zowel begane grondvloer als verdiepingsvloer zijn geheel v.v. voorbereiding voor vloerverwarming. Verwarming is zelf niet aanwezig en is door derden te verzorgen.

EPC verblijfsruimten
Het Energieprestatiecoëfficient (EPC) voor utiliteitsbouw is per 1 januari 2015 aangescherpt. Wanneer koper kantoorfunctie wenst te realiseren dient koper aan dit EPC te voldoen. Bijvoorbeeld door toepassing mechanische ventilatie, led-verlichting, warmteterugwinunit of PV-panelen.

Opties
Tegen meerwerk kunnen de volgende opties door aannemer worden uitgevoerd, mits voldoende animo en de opdracht i.v.m. voortgang bouwproces tijdig wordt geplaatst:
. Dakramen;
. Pantry / keukenopstelling;
. Installeren verwarmingsinstallatie;
. Volledige elektrische installatie;
. Toiletruimte(n);
. Plafonds.

Koopvoorwaarden
Koopsom
€ 1.175.000,00 vrij op naam, exclusief BTW op basis van een casco opleveringsniveau.

Zekerheidsstelling
Ter grootte van 10% van de koopsom, af te geven bij of te storten op de rekening van instrumenterend notaris.

Notaris
Olenz Notarissen te Veenendaal.

Betaling
Gelijktijdig met de overdracht ten kantore van instrumenterend notaris.

Aanvaarding
In overleg.

Baten en lasten
Alle baten, lasten en verschuldigde canons, waaronder begrepen heffingen die voortvloeien uit de akte van splitsing en/of reglement (indien van toepassing) komen voor rekening van de kopende partij vanaf de datum van notarieel transport. De lopende baten, lasten en dergelijke, met uitzondering van de onroerende zaakbelasting wegens feitelijk gebruik, zullen tussen partijen naar rato worden verrekend.

Overige condities
Koopovereenkomst conform model notariaat.

Het bovenstaande behelst geen aanbod doch slechts een vrijblijvende en globale informatie met betrekking tot het daarbij genoemde onroerend goed. Wij kunnen niet instaan voor de juistheid of volledigheid van deze gegevens.

Kenmerken

Overdracht
Status beschikbaar
Koopprijs € 1.175.000,- v.o.n.
Bestemming Kantoorruimte
Mijn favorieten 1
Mijn favorieten
U heeft nog geen favorieten.